Expediente
  
Tipo
  
Estado
  
Importe
  
Documentos
CONTRATOS CORRESPONDENTES AO 2 TRIMESTRE DO ANO 2018 Servicios Adjudicado Definitivo 0,00 ver documentos
RESOLUCIÓN PARA CONTRATACIÓN DE 4 PRAZAS DE PEÓN FORESTAL E UNHA DE XEFE PARA BRIGADA DE INCENDIOS Personal Adjudicado Definitivo 0,00 ver documentos
ACTA DE SELECCIÓN DE PERSOAL PARA A BRIGADA DE INCENDIOS Personal Adjudicado Definitivo 0,00 ver documentos
RESOLUCIÓN DEFINITIVA APROL RURAL Personal Adjudicado Definitivo 0,00 ver documentos
RESOLUCIÓN DEFINITIVA CONTRATACIÓN DE 4 PEÓNS FORESTAIS Personal Adjudicado Definitivo 0,00 ver documentos
PLAN DE MELLORA DE CAMIÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL (AGADER) Obras Adjudicado Definitivo 0,00 ver documentos
CONTRATACION SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL E DANOS DO CONCELLO DE PIÑOR Servicios Presentación Ofertas 0,00 ver documentos
RESOLUCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DA OBRA "MELLORA DE CAMIÑOS DE ACCESO A EXPLOTACIÓNS AGRARIAS DO CONCELLO DE PIÑOR" Obras Adjudicado Definitivo 0,00 ver documentos
CONTRATO DA OBRA "MELLORA DE CAMIÑOS DE ACCESO A EXPLOTACIÓNS AGRARIAS DO CONCELLO DE PIÑOR" Obras Adjudicado Definitivo 0,00 ver documentos
concello de pinor