Expediente
  
Tipo
  
Estado
  
Importe
  
Documentos
RESOLUCIÓN EXP DE CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO SUMARIO DE OBRAS DE ÁREA DE AUTOCARAVANAS Obras Adjudicado Definitivo 0,00 ver documentos
RELACIÓN CONTRATOS MENORES CORRESPONDENTES AO 3º TRIMESTRE DO 2018 Obras Adjudicado Definitivo 0,00 ver documentos
RESOLUCION CONTRATACION POR PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO SUMARIO DE OBRAS MELLORA DO FIRME NAS RÚAS DE LOUSADO Obras Adjudicado Definitivo 0,00 ver documentos
PREGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER A CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO SUMARIO DO PROXECTO DE OBRAS E MELLORA DO FIRME NAS RÚAS DE LOUSADO (PLAN MELLORA DE INFRAESTRUTURAS 2018) Obras Adjudicado Definitivo 0,00 ver documentos
RESOLUCION DA CONTRATACION POR PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO SUMARIO DE OBRAS DE MELLORA DE CAMIÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL CON CARGO ÓS ORZAMENTOS DO AGADER Obras Adjudicado Definitivo 0,00 ver documentos
CONTRATOS CORRESPONDENTES AO 2 TRIMESTRE DO ANO 2018 Servicios Adjudicado Definitivo 0,00 ver documentos
RESOLUCIÓN DEFINITIVA APROL RURAL Personal Adjudicado Definitivo 0,00 ver documentos
PLAN DE MELLORA DE CAMIÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL (AGADER) Obras Adjudicado Definitivo 0,00 ver documentos
CONTRATACION SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL E DANOS DO CONCELLO DE PIÑOR Servicios Presentación Ofertas 0,00 ver documentos
CONTRATO DA OBRA "MELLORA DE CAMIÑOS DE ACCESO A EXPLOTACIÓNS AGRARIAS DO CONCELLO DE PIÑOR" Obras Adjudicado Definitivo 0,00 ver documentos
RESOLUCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DA OBRA "MELLORA DE CAMIÑOS DE ACCESO A EXPLOTACIÓNS AGRARIAS DO CONCELLO DE PIÑOR" Obras Adjudicado Definitivo 0,00 ver documentos
concello de pinor